Polityka prywatności SERWISU Gusti.pl

1.    Wstęp
Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez www.gusti.pl jest:

Nowy System Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, 10-691 Olsztyn, ul. Herdera 1a Olsztyn, wpisaną w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000682697, NIP: 739-389-99-16

2.    Dane osobowe i prywatność
Jeśli złożysz zamówienie za pośrednictwem Serwisu Gusti.pl zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z Serwisu Gusti.pl i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

3.    Cel przetwarzania:
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych przez Serwis Gusti.pl,
 • Realizacja Twoich zamówień,
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter.


4.    Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie Twoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże jest niezbędne do złożenia zamówienia za pośrednictwem Gusti.pl

5.    Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu Gusti.pl,
 • uniemożliwienie Restauracji dostarczenie złożenia zamówienia.


6.    Okres przetwarzania danych
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

- zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

7.    Prawo do informacji i sprzeciwu
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych (art. 16 RODO),
 • żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych – prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO),
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO),
 • przenoszenia Twoich danych osobowych (art. 20 RODO),
 • cofnięcia udzielonych wcześniej zgód w zakresie przetwarzania danych osobowych (art. 7 RODO)

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich skontaktuj się z nami na dane wskazane w pkt. 11.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


8.    Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • hostingodawca,
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe,
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne,
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych


9.    Bezpieczeństwo danych
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

10.    Polityka Cookies

 1. Strona internetowa www.gusti.pl wykorzystuje pliki cookies.
   
 2. Pliki cookies to przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik łączy się w witryną www.gusti.pl w sposób tymczasowy lub trwały drobne pliki tekstowe.
   
 3. Urządzenie w rozumieniu niniejszych uregulowań to mobilne bądź stacjonarne elektroniczne urządzenie z dostępem do Internetu wyposażone w przeglądarkę internetową, służące Użytkownikowi do łączenia się i korzystania ze stroną internetową www.gusti.pl.
   
 4. Strona internetowa www.gusti.pl wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies tj:
  1. pliki cookies trwałe,
  2. pliki cookies sesyjne.
    
 5. Pliki cookies trwałe są to pliki, które przechowywane są na Urządzeniu zarówno podczas trwania sesji przeglądarki jak i po jej zakończeniu, a ich usunięcie możliwe jest jedynie przez odpowiednie czynności Użytkownika.
   
 6. Pliki cookies sesyjne są to pliki, które przechowywane są na Urządzeniu jedynie podczas trwania sesji przeglądarki, a po jej zakończeniu zostają z niego samoistnie usunięte.
   
 7. Pliki cookies używane na stronie www.gusti.pl są całkowicie bezpieczne dla Użytkowników. Za ich pośrednictwem nie jest możliwe przedostanie się na Urządzenie żadnego niechcianego oprogramowania bądź wirusów.
   
 8. Pliki cookies wykorzystywane są w celach ściśle związanych z poprawnym funkcjonowaniem strony www.gusti.pl tj.:
 9. uwierzytelniania Zamawiającego  podczas trwania sesji przeglądarki,
 10. zapewnieniem bezawaryjności w działaniu witryny,
 11. konfiguracji i ulepszeń strony internetowej,
 12. zwiększeniu funkcjonalności strony dla Zamawiającego,
 13. wprowadzenia ułatwień w korzystaniu dla Zamawiającego,
 14. dostosowania witryny stosownie do preferencji Zamawiającego,
 15. sporządzaniu statystyk mających na celu późniejszą ich analizę i  ulepszanie funkcjonalności strony w przyszłości.
   
 16. Każdy z Zamawiających ma możliwość zablokowania automatycznej obsługi plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej na Urządzeniu, z którego korzysta.
   
 17. Czynność opisana w ust. 9 skutkować może problemami w prawidłowym korzystaniu ze strony internetowej www.gusti.pl


11.    Kontakt z Administratorem
Użytkownik W każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki Prywatności.

Napisz na adres e-mail: info@gusti.pl

12.    Zmiany polityki
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na tej stronie.

Ładowanie...