Witamy na Gusti.pl – miejscu, w którym zapoznasz się z Menu olsztyńskich oraz okolicznych restauracji, jak również złożysz zamówienie na posiłki z dowozem bądź do odbioru w lokalu.

Gusti.pl nie pobiera prowizji od składanych zamówień, dlatego też korzystając z naszego serwisu wspierasz lokalną gastronomię. Razem dbamy o miejsca na mapie Olsztyna oraz okolic, bez których nasz region utraciłoby swój urok.

Szanujemy Twój czas, w związku z tym, by korzystać z Gusti.pl nie rejestrujesz się, nie zakładasz konta użytkownika – po prostu wchodzisz na stronę, zamawiasz i gotowe!

Zamawianie posiłków nigdy nie było prostsze :)

REGULAMIN SERWISU Gusti.pl

§1

~definicje~

 1. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady korzystania z serwisu gusti.pl. Jednocześnie jest to regulamin o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 2. Gusti.pl – Nowy System Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, 10-691 Olsztyn, ul. Herdera 1a Olsztyn, wpisaną w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000682697, NIP: 739-389-99-16, prowadząca Stronę Internetową.
 3. Serwis Gusti.pl – każda strona i podstrona znajdująca się pod adresem gusti.pl
 4. Restauracja – przedsiębiorca (tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną) wykonujący działalność gospodarczą w zakresie działalności usługowej związanej z wyżywieniem oferujący swoje usługi za pośrednictwem Serwisu Gusti.pl
 5. Zamawiający – konsument (tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) bądź przedsiębiorca (tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą) składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej.
 6. Zamówienie – stosunek prawny zawarty między Zamawiającym a Restauracją za pośrednictwem Serwisu Gusti.pl
 7. Karta menu – wszelkie produkty oferowane przez daną Restaurację wraz z cennikiem.

 

§2

~postanowienia ogólne~

 1. Serwis Gusti.pl jest platformą internetową za pośrednictwem, której Restauracje mają możliwość przedstawiania swoich ofert, zaś Zamawiający ma możliwość złożenia zamówienia.
 2. Kontakt z Gusti.pl możliwy jest za pośrednictwem:
  1. poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres: info@gusti.pl;
  2. formularza kontaktowego dostępnego na Serwisie Gusti.pl;
 3. Zamawiający przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Gusti.pl obowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna i możliwa podczas składania Zamówienia. 

 

§3

~korzystanie z Serwisu Gusti.pl~

 1. Korzystanie z Serwisu Gusti.pl jest bezpłatne dla Zamawiającego. Ponosi on jedynie koszty składanego zamówienia, które określane są przez poszczególne Restauracje.
 2. Celem korzystania z Serwisu Gusti.pl Zamawiający nie zakłada konta użytkownika ani nie dokonuje rejestracji.
 3. Serwis Gusti.pl pozwala na:
  1. przeglądanie treści Menu poszczególnych Restauracji dostępnych na Serwisie Gusti.pl;
  2. składanie zamówienia na poszczególne produkty z Menu danej Restauracji.
 4. Prawidłowe korzystanie z Serwisu Gusti.pl możliwe jest za pośrednictwem komputera bądź urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu oraz wyposażonego w dowolną przeglądarkę internetową (no. Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera) najlepiej w aktualnej wersji.

§4

~składanie zamówienia~

 1. Celem przeglądanie treści Menu poszczególnych Restauracji Zamawiający wchodzi na Serwis Gusti.pl, wybiera interesującą go kategorię posiłków lub Restaurację, co powoduje wyświetlenie oferty.
 2. Celem złożenia zamówienia Zamawiający klika na przycisk „zamów online”, dodaje interesujące go produkty do koszyka, a następnie uzupełnia formularz zamówienia, gdzie wpisuje następujące dane:
  1. imię i nazwisko (w przypadku Konsumenta) albo nazwę przedsiębiorstwa i NIP (w przypadku Przedsiębiorcy);
  2. adres dostawy;
  3. adres e-mail i numer telefonu.
 3. Nie każda Restauracja posiada możliwość składania zamówień online, w takim wypadku na stronie znajduje się numer telefonu pod którym możliwe jest złożenie zamówienia telefonicznego.
 4. Składanie zamówień możliwe jest w dniach i godzinach pracy poszczególnych Restauracji  
 5. Gusti.pl nie jest stroną stosunku prawnego zawartego między Zamawiającym a Restauracją za pośrednictwem Serwisu Gusti.pl
 6. Zarówno realizacja złożonego Zamówienia jak i płatności realizowane są odpowiednio przez Restaurację oraz zewnętrznych usługodawców świadczących usługi na rzecz Restauracji. Gusti.pl nie jest stroną tych stosunków prawnych.

§5

~karty Menu~

 1. Gusti.pl nie pobiera prowizji od zamówień składanych przez Zamawiającego.
 2. Za aktualność i dostępność produktów w kartach Menu oraz cennik odpowiadają poszczególne Restauracje.
 3. Ceny wskazane w kartach Menu wyrażone zostały w złotówkach oraz są cenami brutto.

 

§ 6

~informacje o odpowiedzialności~

 1. Gusti.pl nie ponosi odpowiedzialności za realizację dostawy zamówionych produktów, w szczególności za ich jakość, czas przygotowania oraz doręczenia.
 2. Gusti.pl nie jest stroną ani nie bierze udziału w sporach pomiędzy Zamawiającymi, a Restauracjami.
 3. W przypadku chęci złożenia reklamacji w związku ze złożonym zamówieniem, Zamawiający kontaktuje się bezpośrednio z Restauracją.
 4. Dane kontaktowe każdej Restauracji znajdują się w zakładce „kontakt” na postronnie Serwisu Gusti.pl dedykowanej poszczególnemu podmiotowi.  
 5. Gusti.pl nie jest stroną ewentualnego postępowania reklamacyjnego pomiędzy Zamawiającymi a Restauracjami.
 6. Gusti.pl informuje, iż klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące tego trybu znajdują się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
 7. Stosownie do uregulowań zawartych w art. 12 ust. 13 i 15 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Gusti.pl informuje Zamawiającego będącego konsumentem, iż przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad oraz o istnieniu kodeksu dobrych praktyk o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, które dostępne są na stronie internetowej: www.isap.sejm.gov.pl.

§ 7

~postanowienia Końcowe~

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021r.
Ładowanie...